Přejít k obsahu

Zápis předmětu tělesná výchova na ZČU Plzeň

Studenti 1. ročníku FAV a FST mají první a druhý semestr studia některý z nabídky předmětů TV jako

povinně volitelný (béčkový) KTS/TV. Rozřazení do konkrétních sportovních specializací probíhá na zimního začátku semestru na KTS.

V letním semestru mohou studenti pokračovat ve zvolené sportovní specializaci, nebo si specializaci změnit.

Patička