Přejít k obsahu

Zápis studentů na tělesnou výchovu formou celoživotního vzdělávání (sportovní kurzy celoživotního vzdělávání) ve šk. roce 2016-2017

Studenti, kteří si nemohou z různých důvodů zapsat doporučený předmět TV do STAGU, mohou využít zápis TV formou celoživotního vzdělávání.

Součástí přihlášky bude zaplacení poplatku 400 Kč za semestr, výjimkou je squash  za 600 Kč a tenis za 800 Kč, kde jsou do ceny zahrnuty nájmy sportovišť.

Poplatky budou placeny na univerzitní účet 4811530257/0100 specifický symbol 214001 a  ve zprávě pro příjemce bude uvedeno jméno a příjmení studenta.

Potvrzení o zaplacení bude předloženo při zápisu TV na sekretariátu KTS.

Absolventi těchto sportovních kurzů získají potvrzení (certifikát) pro daný sport, které bude dokladem pro udělení zápočtu a 1 kreditu. Na základě tohoto potvrzení rozhodne proděkan pro studijní záležitosti příslušné fakulty, zda zápočet bude udělen a zapsán studijním oddělením.

Studenti si mohou toto potvrzení vyzvednout na sekretariátu KTS za

Zimní semestr 2016 - 17 ve dnech 15.1. -31.1.2017

letní semestr 2016 - 17  ve dnech 15.6. - 30.6.2017

Mgr. Pavel Červenka

vedoucí KTS FST ZČU

 

aktualizováno dne 4.7. 2016

Patička