Přejít k obsahu

Zápis studentů na tělesnou výchovu formou celoživotního vzdělávání (sportovní kurzy celoživotního vzdělávání) ve šk. roce 2020-2021

Studenti, kteří si chtějí dozapsat předmět TV/konkrétní sport během akademického roku, mohou využít zápis TV formou celoživotního vzdělávání.

Formulář přihlášky naleznete zde:

excel

pdf

Vyplněný formulář pošlete tajemnici KTS na mail: mudrova@kts.zcu.cz

Součástí přihlášky je zaplacení poplatku 400 Kč za semestr, výjimkou je squash  za 600 Kč a tenis za 800 Kč - vyšší cena zohledňuje externí nájmy sportovišť.

Poplatky posílejte na univerzitní účet 4811530257/0100, variabilní symbol 214001, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Absolventi těchto sportovních kurzů získají potvrzení (certifikát) pro daný sport, které bude dokladem pro udělení zápočtu a 1 kreditu. Na základě tohoto potvrzení rozhodne proděkan pro studijní záležitosti příslušné fakulty, zda zápočet bude udělen a zapsán studijním oddělením.

Studenti si mohou toto potvrzení vyzvednout na sekretariátu KTS na konci semestru.

Mgr. Pavel Červenka

vedoucí KTS FST ZČU

cervenka@kts.zcu.cz

 

aktualizováno dne 5.2.2020

Text

Patička