Přejít k obsahu

Golf IB ZS 2017

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU V PLZNI

 Pořádá

SPORTOVNÍ KURZ – GOLF  II  2017 - pokročilí

TERMÍN:   září / říjen


MÍSTO:Golf park Plzeň, Dýšina

DOPRAVA:individuální


ZAHÁJENÍ: 2. a 3. 10. 2017

                 9. a 10. 10. 2017

       
CENA KURZU:Předběžná cena pro studenty, kteří mají kurz řádně zapsán do31.10. 2017 :       

                                                          1.900,-  Kč,          

Studenti bez řádného zapsání kurzu :      2.400,- Kč

 v ceně je zahrnuto půjčovné golfového vybavení, míčků, profesionální

trenér, cvičitel, poplatek za hřiště...


PŘIHLÁŠKY:ONLINE přihláška

Maximální počet uchazečů 12

 
ORG. POKYNY:Výcvik kurzu povede profesionální trenér a asistenti KTS ZČU Plzeň.

Vedoucí kurzu zodpovídá za program výcviku, který je možno měnit

podle místních podmínek. Všichni účastníci kurzu jsou povinni

dodržovat  řád  Golf parku, ve kterém se bude kurz konat, řád kurzu

stanovený KTS pro KS a pokyny vedoucích asistentů.

 

 
NÁPLŇ KURZU:

 
Kurz navazuje na kurz Golf I a pokračuje ve zdokonalování golfových dovedností..

Na závěr hra na velkém hřišti (9 jamek). Při jejím úspěšném zvládnutí je možno

získat Zelenou kartu  - osvědčení  o způsobilosti hráče samostatné hry na golfovém

 hřišti při úspěšném absolvování zkoušek obsahujících test z pravidel, golfové

 etikety a samozřejmě také praktickou část, což je samostatná hra adepta na

golfovém hřišti.

Výuka probíhá čtyři dny ( 2 x 2 dny)  po 3 - 4 hodinách.

VYBAVENÍ:

Sportovní oblečení dle golfové etikety !!!


PLATBA:

částku zaplaťte nejpozději do                               Č. účtu: 2800535379/2010

                                               VS                     začátek kurzu

                                               Poznámka          Vaše jméno a příjmení

INFORMACE:www.kts.zcu.cz

www.facebook.com/KatedraTelesneVychovyASportuZcuVPlzni

 
 
 

Mgr. Kielberger Pavel

Patička