Přejít k obsahu

Titulek

kurzy FST

KTS FST

POŘÁDÁ

SPORTOVNÍ KURZ – GOLF II   jaro 2018

 

 

MÍSTO:                     Golf park Plzeň, Dýšina

 

DATUM:                   Pondělí a úterý 28.5. - 29.5. a 4.6. - 5.6. 2018     13:00 - 16:00

                                  

PŘIHLÁŠKY:          on – line

                                 

DOPRAVA:              Individuální

 

ORG. POKYNY:     Výcvik kurzu povede profesionální trenér a asistenti KTS ZČU Plzeň. Vedoucí kurzu zodpovídá za program výcviku, který je možno měnit podle místních podmínek. Všichni účastníci kurzu jsou povinni dodržovat  řád  Golf parku, ve kterém se bude kurz konat, řád kurzu stanovený KTS pro KS a pokyny vedoucích asistentů.

 

NÁPLŇ KURZU:    Kurz navazuje na kurz Golf I a pokračuje ve zdokonalování golfových dovedností.. Na závěr hra na velkém hřišti (9 jamek). Při jejím úspěšném zvládnutí je možno získat Zelenou kartu  - osvědčení o způsobilosti hráče samostatné hry na golfovém hřišti při úspěšném absolvování zkoušek obsahujících test z pravidel, golfové etikety a samozřejmě také praktickou část, což je samostatná hra adepta na golfovém hřišti.

                                    Výuka probíhá čtyři dny ( 2 x 2 dny)  po 3 - 4 hodinách

 

 

VYBAVENÍ:            vybavení bude půjčeno na místě a je součástí ceny kurzu

                                    pro pokročilé doporučujeme již částečně vlastní vybavení

                                   

 

CENA:                       Předběžná cena pro studenty, kteří mají kurz řádně zapsán do 31.10.2017:

                                    1.900,-  Kč,   

                                    Studenti bez řádného zapsání kurzu :

                                    2.400,- Kč

                                     v ceně je zahrnuto půjčovné golfového vybavení, míčků, cvičitel, trenér, poplatek za hřiště...

 

PLATBA :                částku zaplaťte nejpozději do 31.3.2018 !!!

               č.ú.4811530257/0100

              VS - 2142003

              SS - 28052018

              Zpráva pro příjemce: název kurzu + příjmení

                                                      

 

 

PODMÍNKY KURZU:    Za absolvování kurzu je udělen zápočet

 

           

Mgr. Pavel Červenka                                                                        Mgr. Pavel Kielberger

vedoucí KTS ZČU v Plzni                                                               kilby@kts.zcu.cz

                                                                                                          tel. 606626990

Patička