Přejít k obsahu

Titulek

kurzy FST

KTS FST

POŘÁDÁ

SPORTOVNÍ KURZ – GOLF I 2018

 

 

MÍSTO:                     Golf park Plzeň, Dýšina

DATUM:                   Pondělí a úterý 28.5. - 29.5 a 4.6. - 5.6. 2018             9:00 - 12:00

PŘIHLÁŠKY:         on – line

DOPRAVA:              Individuální

 

ORG. POKYNY:     Výcvik kurzu povede profesionální trenér a asistenti KTS ZČU Plzeň. Vedoucí kurzu zodpovídá za program výcviku, který je možno měnit podle místních podmínek. Všichni účastníci kurzu jsou povinni dodržovat  řád  Golf parku, ve kterém se bude kurz konat, řád kurzu stanovený KTS pro KS a pokyny vedoucích asistentů.

 

NÁPLŇ KURZU:    Kurz bude zaměřen na seznámení s golfem, pravidly, výuku, odpalu, hru na střední a dlouhou vzdálenost, patování. Na závěr hra na cvičném hřišti. Výuka probíhá ve čtyřech dnech  ( 2 x 2 dny)   po 3 - 4 hodinách. Bez absolvování tohoto jarního kurzu se není možné přihlásit do navazujícího kurzu Golf II

 

VYBAVENÍ:            vybavení bude půjčeno na místě a je součástí ceny kurzu

CENA:                       Předběžná cena pro studenty, kteří mají kurz řádně zapsán:

                                    1.900,-  Kč, v ceně je zahrnuto půjčovné golfového vybavení, míčků, cvičitel, trenér, poplatek za hřiště

                                    Studenti bez řádného zapsání kurzu :

                                    2.400,- Kč

    

PLATBA: č.ú.4811530257/0100

              VS - 2142003

              SS - 280518

              Zpráva pro příjemce: název kurzu + příjmení

                                                         

 

PODMÍNKY KURZU:    Za absolvování kurzu je udělen zápočet

 

           Mgr. Pavel Červenka                                                                        Mgr. Pavel Kielberger

vedoucí KTS ZČU v Plzni                                                               kilby@kts.zcu.cz

                                                                                                          tel. 606626990

Patička