Přejít k obsahu

Pravidla Soutěže o pohár rektora západočeské univerzity

 

Vyhlašovatel soutěže:            Rektor Západočeské univerzity v Plzni

Pořadatel a organizátor:         Katedra tělesné výchovy a sportu (KTS)                                    

 

     Dlouhodobá soutěž O pohár rektora Západočeské univerzity je vypsána pro studenty a zaměstnance ZČU podle propozic jednotlivých sportovních soutěží a je vyhlašována na dobu jednoho akademického roku. Soupeří mezi sebou studenti resp. týmy jednotlivých fakult ZČU. Za umístění v soutěži získávají body pro svoji fakultu.

     Fakulta, která nasbírá z vypsaných soutěží nejvíce bodů získá putovní Pohár rektora ZČU. Sportovci vítězné fakulty, kteří se zúčastnili soutěží získají voucher na společný víkendový pobyt, jehož program po dohodě s vítěznou fakultou připraví a zajistí Katedra tělesné výchovy a sportu ZČU.

 

     Všechny akce proběhnou nejpozději do konce dubna 2024. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v květnu 2024.

 

Vypsané sporty a soutěže

A/        kolektivní – Basketbal, Florbal, Futsal, Volejbal (muži + ženy), 

                             Štafetový běh pro 7 (min 2 ženy) Běh štafetovým způsobem, s libovolným 

                             postavením běžců na úsecích. Místo konání - Borský park

 

B/        individuální – Badminton, bouldering, Kan-Jam, stolní tenis

 

o   Technická ustanovení:

 

o   Všechny soutěže budou pořádány podle propozic. Tyto propozice budou vydávány vždy nejpozději 1 měsíc před vlastním zahájením soutěže.

o   Za organizaci, vhodný termín, průběh soutěže, včasné vydání propozic, propagaci, evidenci přihlášených studentů/zaměstnanců, zpracování a zveřejnění výsledků zodpovídá vždy předem určený pracovník KTS.

o   Soutěží se dle platných pravidel daného sportovního odvětví s možnými dílčími úpravami, které musí být vyhlášeny předem v propozicích soutěže.

o   Každá fakulta ZČU může přihlásit do soutěže takový počet družstev/jednotlivců, který bude určen v propozicích příslušné soutěže. Do výsledku soutěže bude započítáno pouze nejlépe umístěné družstvo, příp. dva nejlepší reprezentanti v individuálních sportech.

o   Družstva mohou být tvořena pouze studenty, popřípadě zaměstnanci ZČU. V případě startu neoprávněných osob, budou výsledky družstva anulovány.

o   Studenti i zaměstnanci ZČU startují na vlastní nebezpečí.

o   Vítězem soutěže se stává fakulta, která získá nejvíce bodů.

 

     V kolektivních sportech budou pořádány speciální mezifakultní turnaje  „O pohár rektora“ za účasti pouze fakultních družstev. V ideálním případě se do soutěže přihlásí všech 9 fakult ZČU (proto budeme bodovat 9 nejlepších). V případě volné kapacity, může startovat i více družstev z jedné fakulty. Body však získá pouze jeden fakultní tým. Další však mohou odsunout soupeře na méně bodovaná místa…                                                                                

Bodování v kolektivních sportech :

1. místo – 24 bodů 

2. místo  - 19 bodů

3. místo – 15 bodů    

4. místo – 12 bodů

5. místo – 10 bodů

6. místo -    8 bodů

7. místo -    6 bodů

8. místo -    4 body

9. místo -    2 body

 

Bodování v individuálních sportech :

1. místo – 12 bodů 

2. místo  - 10 bodů

3. místo –   8 bodů    

4. místo –   6 bodů

5. místo –   5 bodů

6. místo -    4 body

7. místo -    3 body

8. místo -    2 body

9. místo -    1 bod

 

     Bodováni jsou ale pouze 2 sportovci z jedné fakulty, i když se soutěže zúčastní a umístí se v ní více studentů ze stejné fakulty.

 

Putovní pohár rektora získává fakulta, která má nejvyšší počet bodů po jejich sečtení ze všech soutěží.

Pro vítěznou fakultu bude uspořádána kulturně společenská akce.

 

Patička