Přejít k obsahu

Zápočtové požadavky

Zápis do TV provádějí studenti podle svého zájmu, schopností a sportovních dovedností. Podmínkou k udělení zápočtu je respektování pravidel účasti na výuce, daných studijním řádem ZČU a pokyny KTS.

1)   Zápočet se přiznává za aktivní účast v semestrálních hodinách výuky TV ve zvolené sportovní specializaci. Základním předpokladem je pravidelná docházka a aktivní přístup k výuce. Nepravidelná docházka a pasivní přístup k výuce zcela vylučují možnost udělení zápočtu a získání kreditů.

2)   Student má povoleny 2 absence ze závažných důvodů (nemoc, zkouška, exkurze atd.). Případné další absence nepřesahující 30% celkové docházky je student povinen nahradit v prvé řadě ve sportovní specializaci, kterou student navštěvuje u svého vyučujícího. Teprve při případných rozvrhových potížích, lze nahradit absence po předchozí domluvě s vyučujícími i v jiných sportovních specializacích. Absence mohou být také nahrazeny výpomocí při akcích organizovaných KTS a výjimečně i formou seminární práce.

3)   Základním pravidlem pro nahrazování absencí je možnost v jeden den absolvovat pouze jednu dvouhodinu TV a to v nejbližším možném termínu - nejpozději do 3 týdnů po absenci ve výuce.

V zápočtovém týdnu zimního i letního semestru není možné nahrazování absencí!

4) Studenti, kteří končí studium v ZS nebo LS daného akademického roku dříve, než ukládá 

    celouniverzitní harmonogram studia, si mohou požádat o předčasné zapsání zápočtu.

Rozvrh veškeré výuky TV je vyvěšen na KTS a na webových stránkách www.kts.zcu.cz.

Projednáno a schváleno na poradě KTS dne 1.9. 2021

Mgr. Červenka Pavel

vedoucí KTS ZČU

Patička