Přejít k obsahu

Zápis předmětu tělesná výchova na ZČU Plzeň

Studenti se na předměty TV mohou zapsat několika způsoby:

Studenti FAV a FST mají v 1. ročníku předmět TV jako povinně volitelný (B), ostatní studenti si předmět TV

zapisují jako výběrový (C). Studenti, kteří nevyužili možnosti zápisu v řádném termínu si mohou podat žádost

o dodatečný zápis předmětu (kurzu), kterou potvrzuje vedoucí KTS, a to nejpozději do 30.10.daného roku.

Další možností je zápis přes Celoživotní vzdělávání (CŽV)

 

 

Patička